Parametry dodatkowe towarów i numerów seryjnych

Magazyny - konfiguracja - parametry dodatkowe towarów.png

W systemie jERP™ istnieje możliwość dowolnego definiowania dodatkowych parametrów opisujacych towar w magazynie.

Kartoteka towarów jest dostępna poprzez główne menu zakłdaki Magazyn–>Lista towarów i pozwala w łatwy sposób na dodawanie, edycję i kontrolę towarów obsługiwanych przez wszystkie zdefiniowane w systemie magazyny.

Po wyświetleniu listy towarów na ekranie widać przy każdym z nich przycisk Edycja otwierający formuarz kartotek towaru.

Formularz Kartoteka towaru oprócz podstawowych danych tj.

  • kod,
  • nazwa,
  • cena zakupu i sprzedaży,
  • czy dany produkt ma być sprzedawany w ilościach całkowitych,
  • czy towar jest identyfikowany przez numery seryjne

zawiera równierz informacje o dodatkowych parametrach. Zarówno dodatkowe parametry, prametry powiązane z numerami seryjnymi definiowane są poprzez ekran dostepny w Administracja->Słowniki->Magazyny->Parametry dodatkowe towarów. Definiując dodatkowe parametry możemy zdecydować czy są one dodatkowo widoczne na liście towarów, lub czy są widoczne jako dodatkowe parametry wiodczne przy wprowadzaniu numeru seryjnego:

Grupa parametrów
Widoczny na liście towarów Parametry oznaczone jako "Widoczny na liście towarów" to parametry związane z kartotekami towarowymi. Wszystkie zasoby, które są powiązane ze sobą jedną kartoteka będą miały ten sam parametr. Tą grupę parametrów można wykorzystać np. do oznaczenia powiązania koloru z numerem katalogowym towaru. W efekcie zmiana parametru w kartotece towaru odnosi się do wszystkich zasobów i w każdym magazynie.
Widoczny przy wprowadzaniu numerów seryjnych Parametry oznaczone jako "Widoczny przy wprowadzaniu numerów seryjnych"to parametry związane z zarządzaniem numerami seryjnymi pojedyńczego zasobu w magazynie. Tą grupę parametrów można wykorzystac np. do powiązania konkretnego zasobu czy surowca wprowadzonego na magazyn pod konkretnym numerem seryjnym z dodatkowymi jego cechami np. identyfikacją chłodni którą przywieziono tusze. Parametr zdefinowany jako powiązany z numerem seryjnym może być unikalny dla każdego zasobu tak jak numer seryjny.
UWAGA Parametr jest widoczny tylko dla towarów oznaczonych w kartotece jako towar wymagający zarządzania numerami seryjnymi
Nie widoczny Parametry oznaczone jako "Nie widoczny" to parametry ukryte, ale nie usunięte z systemu. Zmiana typów grup parametrów w trakcie roku obrachunkowego może mieć wpływ na spójność niektórych raportów.

 

Dodatkowo mamy tez możliwość sprecyzowania samej definicji parametrów:

ustawienia w zależności od wyboru typu parametru.
Pole tekstowe wprowadzamy wartość domyślną dla pola
Lista Wyboru wprowadzamy wartości wyboru z listy jako pary x1,y1; x2,y2
  x - unikalna wartość pola np. (1,2,3...)
  y - opis pola
   
Przykład Listy Wyboru  1,BIAŁY;2, GRAFIT;3,KREMOWY

 

Do towaru można przypisać konta związane z dokumentem księgowym oraz magazynowym. Każdy produkt po określeniu jednostki miary pozwala na ustalenie dla niej przeliczników - przycisk Przeliczniki. Zapisanie przeliczników bez zapisania formularza produktu nie powodują zmian w systemie.