Zakładka DOK - Dokumenty od księgowej

CRM Plus - profilowanie i ocena kontahenta - dokumenty od księgowej

W zakładce DOK możemy umieścić dwa rodzaje informacji, jedną w postaci róznych plików zawierającycn np. sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat, deklaracje CIT, a druga w postaci konkretnych wartości parametrów jakie skonfigurujemy dla naszej usługi i jej wariantu.

Przy dodawaniu każdego z plików system zapyta nas o rok, rodzaj księgowości jaka była w danym roku prowadzona oraz jakiego typu jest to plik. Podobnie system będzie się pytał o rok dla którego podajemy i zapisujemy parametry np. Przychód albo Amortyzację.