Eksport dokumentów do WAPRO™

Export dokumentów sprzedażowych do systenu WAPRO™.png

Eksport dokumentów do systemu księgowego WAPRO znajduje się w menu Administracja -> Eksport dokumentów do WAPRO™

Po załadowaniu strony wyświetlona zostanie pełna lista faktur sprzedaży oraz zakupu wystawionych w obecnym roku obrachunkowym. Za pomocą parametrów filtrowania dostępnych w górnej części listy można odpowiednio przefiltrować wyświetlone faktury. Dostępne są następujące parametry filtrowania:

  • Data wystawienia od/do
  • Wartość brutto dokumentu od/do
  • Numer własny
  • Typ dokumentu
  • Kontrahent
  • Waluta

W celu wysportowania dokumentów do systemu WAPRO należy wybrać dokumenty, które chcemy wyeksportować z listy dostępnych dokumentów, a następnie zatwierdzić przyciskiem Generuj XML. Wygenerowany plik można zaimportować do systemu księgowego WAPRO™.