Import listy towarów do systemu z pliku XLS

Magazyn - import listy towarów - menu

Zaimportowanie towarów do systemu jERP™ wymaga przejścia trzech kroków....

1. Aby wykonać import towarów z pliku xls przechodzimy do Administracja->Słowniki->Magazyny->Import towarów.

2. Wybieramy plik z dysku i klikamy Zatwierdź.

UWAGA! Aby porównać strukturę posiadanego, importowanego pliku XLS z wymaganą przez system możemy pobrać przykładowy plik do importu kilkajac w link "Pobierz przykładowy plik do importu".

3. Ustawiamy typ kolumn we wczytanym pliku. Na ekranie jest ukazane powiązanie drugiej kolumny z nazwą towaru. Wybieramy typ kolumny klikając na Nazwa towaru a następnie na drugą kolumnę. W ten sposób możemy powiązać wszystkie dane, które chcemy zaimportować. Możemy również wykluczyć wiersze, których nie chcemy importować.

Po tak przygotowanym pliku klikamy Importuj towary.