Konfiguracja modułu magazynowego

Magazyny - konfiguracja modułu.png

W celu usprawnienia pracy z poszczególnymi modułami systemu każdy użytkownik ma możliwość dostosowania pewnych parametrów zgodnie ze swoimi preferencjami.

Aby przejść do konfiguracji modułow należy wybrać w menu Administracja -> Konfiguracja systemu -> Konfiguracja modułów. Wszystkie dostępne parametry do konfiguracji zostały podzielone na grupy wg funkcjonalności systemu.

W części konfiguracji poświęconej modułowi Magazyn mamy możliwość skonfigurowania kilkudziesięciu parametrów. Poniżej przedstawiona jest lista możliwych do miany ustawień.

 • WZ - liczba kopii (dane podstawowe)
 • WZ - liczba kopii (dane szczegółowe)
 • Dokładność przeliczników
 • Cena uzależniona od ilości
 • Cena uzależniona od daty
 • Numeracja dokumentów w ramach wybranego magazynu
 • Domyślne miejsce wystawienia dokumentu WZ
 • Typ płatności WZ
 • Zapłacone/Niezapłacone WZ
 • Sposób liczenia wartości pozycji dokumentu
 • Wyświetlaj numer katalogowy w pozycjach dokumentu:
 • Domyślna grupa sprzedaży dla faktur:
 • Domyślna grupa sprzedaży dla faktur wewnętrznych:
 • Domyślna grupa sprzedaży dla not:
 • Automatyczne nadawanie numeru towaru według kodów kategorii:
 • Domyślny magazyn produktów (produkcja)
 • Domyślny magazyn materiałów (produkcja)
 • Domyślny magazyn odpadów (produkcja)
 • Dodatkowy parametr numeru katalogowego:
 • Domyślna wartość parametru numeru katalogowego:
 • Uwzględniane tylko dla zaznaczonej opcji "Dodatkowy parametr numeru katalogowego"
 • Wyłącz obsługę minut w kartach pracy produkcji:
 • Wersja wydruku dokumentu WZ:
 • Domyślna waluta na nowej karcie towaru:
 • Domyślna stawka VAT na nowej karcie towaru:
 • Automatyczne uzupełnianie braków magazynowych (stany minimalne)
 • Adresy email adresatów powiadomień o utworzonych zamówieniach własnych (stany minimalne) [rozdzielone średnikami]:
 • Rok obrachunkowy, w którym wykonywane będzie zadanie:
 • Automatyczne zamykanie kartotek towarów indeksowanych
 • Adresy email adresatów powiadomień o zamkniętych kartotekach towarów indeksowanych [rozdzielone średnikami]:
 • Planowanie produkcji
 • Karencja nowego zlecenia produkcyjnego w kolejce produkcji [dni]:
 • Kolejkuj z wyprzedzeniem przed datą realizacji zamówienia [dni]:
 • Wycena
 • Potwierdzenia
  • Dodanie nowego towaru
  • Zapis karty towaru
  • Edycja ceny
  • Usuwanie receptur
  • Poziomy
  • Opisy
  • Kontrahenci
  • Zdjęcia
  • Galeria
  • Notatki