Nowy okres obrachunkowy - kontynuacja działalności

  • magazyny działają w ramach okresu obrachunkowego,
  • bilans zamknięcia magazynu nie jest tożsamy z zamknięciem okresu obrachunkowego.

Magazyny działają w ramach okresu obrachunkowego, dla tego aktywny okres obrachunkowy należy ustawić przed pierwszym użyciem modułu magazynowego.

Aby rozpocząć nowy okres obrachunkowy w module magazynowym należy wprowadzić oraz przeprocesować wszystkie dokumenty z zamykanego okresu dla wybranego magazynu.

UWAGA! Po wykonaniu Bilansu Zamknięcia nie będzie możliwe wykonanie żadnej zmiany w zamykanym okresie magazynu.

Stworzenie w systemie dokumentu Bilansu Zamknięcia magazynu nie jest tożsame z zamknięciem okresu obrachunkowego.

Instrukcja:

  1. Ustawić zamykany magazyn, jako domyślny.
  2. Z menu wybrać dodanie nowego dokumentu Bilansu Zamknięcia.
  3. Ustawić datę wystawienia na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
  4. Przycisk Importuj wszystkie produkty i wprowadzić dokument przyciskiem Zapisz.
  5. Aby produkty zostały zdjęte z zasobów należy kolejny raz użyć przycisku Zapisz, tak by dokument przeszedł do stanu Wprowadzony.
  6. Przycisk Zaksięguj – zablokowane zostaną widoczne stany magazynowe oraz automatycznie zostanie stworzony dokument Bilans Otwarcia w nowym okresie rozliczeniowym ze stanami towarów z Bilansu Zamknięcia z możliwością edytowania wartości.

Dokument Bilans Zamknięcia należy wykonać dla każdego magazynu osobno.