Moduł sprzedaż jERP™

Przezentacja zastosowania modułu sprzedaż

Przezentacja PDF modułu Sprzedaż pokazuje:

  • Dodanie 2 kontrahentów do Kartoteki kontrahentów
  • Wystawienie faktur sprzedaży (w tym faktury zawierającej dwie stawki podatkowe np. 23% i 8%) oraz noty księgowej (dokument bez VAT) w 3 różnych lokalizacjach systemu - w Centrali i w 2 Oddziałach (przed wydrukiem symulacyjny podgląd w celu sprawdzenia poprawności danych)
  • Wystawienie w 2 różnych lokalizacjach systemu 2 faktur korygujących (zmniejszającej i zwiększającej) do wystawionych - w Centrali i w Oddziale - 2 faktur sprzedaży
  • Wskazanie, zgodne ze słownikiem w systemie, pozycji przychodu oraz akceptacja merytoryczna i automatyczne przekazanie dokumentu sprzedaży do modułu Księgowego ze wstępną dekretacją zawierającą konto rozrachunkowe z odbiorcą, konto przychodowe i referencję do dokumentu korygowanego w przypadku faktur.
  • Automatyczne sprawdzenie kompletności pól w dokumencie sprzedaży (np. numeru dokumentu, dat, danych kontrahenta, przypisania do rejestru VAT, przyczyny korekty w przypadku faktury korygującej), weryfikacja i modyfikacja lub dodanie opisu i dekretacji, aktualizacja lub uzupełnienie obowiązku podatkowego Zatwierdzenie dokumentu sprzedaży, sprawdzenie obrotów i sald kont księgowych występujących w dokumencie oraz prezentacji dokumentu w rejestrze VAT
  • Zaksięgowanie dokumentu (przez innego użytkownika) i sprawdzenie rozrachunku z kontrahentem
  • Wystawienie duplikatu dokumentu sprzedaży. Wystawienie noty odsetkowej, wezwania do zapłaty, potwierdzenia salda Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z referencją do dokumentu sprzedaży

Prezentacja zastosowanie modułu jERP™ sprzedaz (4.6 MB application/pdf)