Noty odsetkowe

Pola obowiązkowe do wprowadzenia na formularzu to:

  1. Nazwa obca – numer własny dokumentu

  2. Konto analityczne

  3. Waluta

  4. Data sprzedaży

  5. Termin płatności

  6. Kwota w PLN

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych należy nacisnąć przycisk Zapisz. System dokona wstępnej walidacji i usunie niewykorzystane pozycje na formularzu. Należy wówczas ponownie nacisnąć przycisk Zapisz, poprawne pozycje zostaną wtedy zapisane w systemie jako dokumenty w module Poczekalni z typem NOZ.