Faktury

Faktury

Należy wybrać w polu Typ dokumentu w lewym górny rogu rodzaj wprowadzanej faktury. W kolejnych polach znajdują się:

 1. Numer własny – automatycznie uzupełniany na podstawie wybranej grupy sprzedaży

 2. Numer konta bankowego

 3. Data wystawienia

 4. Data sprzedaży

 5. Miejsce wystawienia – automatycznie uzupełniane na podstawie danych firmy

 6. Forma płatności

 7. Termin i data płatności

 8. Grupa sprzedaży – grupy sprzedaży, do których użytkownik posiada uprawnienia

 9. Utworzył – pole zostanie automatycznie uzupełnione po zapisaniu dokumentu

 10. Opis dokumentu – dodatkowy opis

Kolejny segment znajdujący się poniżej to Dane kontrahenta. Jeśli kontrahent nie istnieje jeszcze w systemie to można utworzyć go klikając przycisk wpisz / edytuj.

Ostatnia sekcja formularza zawiera pozycje wprowadzanej faktury. Dodanie pozycji rozpoczyna się od wprowadzenia jej danych w polach formularza:

 1. Treść operacji

 2. Netto – wartość jednostkowa netto

 3. Wartość netto – suma netto

 4. Stawka VAT – stawka VAT wg słownika

 5. VAT – suma wartości VAT

 6. Brutto – suma brutto

 7. Typ operacji – uwzględniany przy rejestrze VAT, jeśli faktura zostanie przeniesiona do księgowości

 8. PKWiU – kod PKWiU wg słownika

 9. Jednostka miary

 10. Ilość

 11. Rabat – informacja o rabacie (nieprzeliczalny)

Można również skorzystać z zapisanych wcześniej pozycji w słowniku Administracja -> Słowniku -> Sprzedaż -> Towary i usługi przypisanych do wybranej grupy sprzedaży. W tym celu należy kliknąć przycisk Lista obok pola Treść. Podpowiedzi z pozycjami ze słownika pojawią się również po wpisaniu kilku znaków w pole Treść i odczekaniu krótkiej chwili. Po wybraniu pozycji dane wpisane w słowniku zostaną wczytane do pól formularza.

Pola podczas edycji zostają automatycznie przeliczane. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Dodaj pozycję lub jeśli chcemy anulować przycisk Wyczyść. Po dodaniu pozycji zostanie ona wyświetlona w tabeli poniżej. Aby edytować dodaną już pozycję należy kliknąć przyciskEdytuj w wierszu, który ją reprezentuje. Dane zostaną wczytane do pól formularza, gdzie będzie można je zmienić. Po dokonaniu zmian należy je zatwierdzić klikając przycisk Zapisz zmiany.

Tworzenie faktury należy zakończyć klikając przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu, aby została zachowana w systemie. Kliknięcie przycisku Zamknij spowoduje zamknięcie formularza bez zapisania zmian. Po pierwszym zapisaniu faktury w dolnej części formularza pojawią się następujące przyciski:

 1. Zamknij – zamyka okno formularza bez zapisania zmian

 2. Zapisz – zapisuje zmiany w dokumencie, ale nie zamyka dokumentu

 3. Przenieś do poczekalni – Zapisuje zmiany i zamyka dokument przenosząc go jednocześnie do poczekalni. Wprowadzanie zmian w dokumencie nie będzie już możliwe, będzie on w stanieGotowy

 4. Usuń – usuwa wprowadzoną fakturę z systemu, po tej operacji konieczne jest wprowadzenie zmian w słowniku Numeracji i grup sprzedaży, aby numer kolejnej faktury był prawidłowy

 5. Anuluj – anuluje wprowadzoną fakturą, będzie ona widoczna w systemie jako anulowana

 6. Drukuj – wydruk faktury. Klikając na ikonę zielonego plusa pokażą się dodatkowe opcje wydruku

 7. Wprowadź nową fakturę – otwiera pusty formularz wprowadzania faktury

Usunąć można tylko dokumenty w stanie Wprowadzony. Aby tego dokonać należy otworzyć dokument do edycji a następnie kliknąć przycisk Usuń w dolnej części formularza.