Faktury w walucie obcej

Wprowadzanie faktury odbywa się tak samo jak pozostałych faktur z tą różnicą, że dla każdej pozycji należy wprowadzić dane w walucie obcej oraz walucie podstawowej firmy.