EDOX

EDOX
Lista wszystkich dostępnych dokumentów

Narzędzie pozwalające na zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie

Narzędzie znajduje się w zakładce Kancelaria → EDOX.

Lista główna przedstawia wszystkie dokumenty systemowe należące do EDOX. Filtrowanie dokumentów jest dostępne przy pomocy pól udostępnionych nad listą. Aby przefiltrować dane należy wprowadzić szukaną wartość, a następnie zatwierdzić przyciskiem „Wyświetl

Aby dodać nowy dokument należy kliknąć „Dodaj dokument”. Z otwartego dialogu należy wybrać moduł do którego chcemy dodać dokument,a następnie odpowiednią opcję. Po kliknięciu strona przeładuje się