Dokument Powołania

jERP Kartoteka osób Teczka akt osobowych

 • Dokument z typem Powołanie będzie dodawany na dowolny okres czasu np. 5 lat.
 • Dodanie dokumentu nie jest równoznaczne z możliwością tworzenia listy płac.
 • W zakładce B-4 płaca podstawowa będzie wynosiła 0 zł dla nowo dodanych powołań.
 • Celem wypłaty pracownikowi wynagrodzenia w zakładce B-4 należy dodać mu składnik o nazwie Akt powołania.
 • Data pierwszej przynależności musi zawierać się w datach obowiązywania powołania.
 • Data ostatniej przynależności musi zawierać się w datach obowiązywania powołania lub być pusta.
 • Data pierwszej wypłaty musi być zgodna z datą pierwszej przynależności.
 • Pracownik wewnątrz jednego aktu powołania może mieć dowolną ilość składników. Większa ilość składników przypadająca na jeden miesiąc, spowoduje ich zsumowanie na jednej liście płac.
 • Pracownik może mieć dowolną ilość aktywnych powołań równolegle. Każde powołanie będzie osobnym wierszem w podglądzie listy płac, a jego podstawą będzie suma składników w miesiącu listy płac.
 • W sytuacji gdy składnik powołania zostanie dodany po wcześniejszym utworzeniu listy płac, taką listę płac należy ponownie przeliczyć.
 • Składnik Akt powołania na liście płac występuje pod kodem płacowym 999. Kod ten doliczany jest do kodu 1003 (BRUTTO akt powołania). Pozostałe wartości listy płac, wyliczane od kodu 1003, będą liczone tak jak dotychczas.
 • Aktualizacja nie będzie miała wpływu na dotychczasowe powołania.