Otwarcie nowego okresu obrachunkowego

jer_manual.png

Informacje na temat aktualnie otwartego miesiąca oraz aktywnego okresu obrachunkowego system pokazuje w prawym górnym rogu ekranu.

Otworzenie nowego okresu obrachunkowego

Proszę wybrać w menu Administracja → Konfiguracja systemu → Okresy obrachunkowe → Bieżący okres, a następnie sprawdzić, czy na liście wyboru znajduje się nowy, aktualnie uruchamiany okres obrachunkowy. Jeśli znajduje się on na liście należy go wybrać i zatwierdzić nowe ustawienie.

W przypadku braku okresu obrachunkowego na liście należy przejść do strony Administracja → Konfiguracja systemu → Okresy obrachunkowe → Operacje na okresach rozrachunkowych.

UWAGA! System nie pozwoli utworzyć nowego okresu obrachunkowego w przypadku, gdy w aktualnym okresie nie są otwarte wszystkie miesiące.

Następnie należy otworzyć wszystkie miesiące w aktualnym okresie obrachunkowym. Po utworzeniu ostatniego miesiąca można otworzyć nowy okres obrachunkowy.

System zaproponuje domyślne daty początku i końca okresu, które można zmodyfikować wg własnych potrzeb. Po potwierdzeniu dat nowego okresu obrachunkowego zostanie on utworzony w systemie.

SUGESTIA! Zalecamy otwarcie również okresu obrachunkowego na kolejny rok, ponieważ jest to wymagane w przypadku wprowadzania VAT oczekującego na następny okres. Po otwarciu nowego okresu, należy przejść ponownie do wyboru aktualnego okresu obrachunkowego

dokumentacja otwarcia okresu obrachunkowego w systemie jERP (1.3 MB application/pdf)