Jak usunąć żeby nie pokazywał się wystawca (imię i nazwisko) na fakturze?

Administracja -> Konfiguracja systemu -> Konfiguracja modułów w sekcji sprzedaż jest opcja wyboru osoby podpisującej.