Proszę o odksięgowanie wszystkich dokumentów....

Zaksięgowane dokumenty

System jERP™ wszystkie dokumenty wprowadzone np. przez moduł zakupu lub stworzone w modułach sprzedaży, bankowości elektronicznej czy magazynach na życzenie użytkownika przed zaksięgowaniem umieszcza w tak zwanej "poczekalni".

Dokumenty znjadujące sie w poczekalni mogą zostac wycofane z niej, lub przeniesione do księgowości. Wycofanie dokumentu do modułu z którego pochodzi np. sprzedaży pozwala na jego dowolną modyfikację. Dokument przeniesiony do poczekalni i znajdujący się w poczekalni nie może zostać zmieniony. Kolejnym etapem na drodze dokumentów z poczeklani do zaksięgowania jest przeniesienie go do modułu księgowość.

Każdy dokument znajdujący się w module księgowość może mieć trzy stany: (1) wprowadzony, zatwierdzony i zaksięgowany.  

Stan dokumentu "zaksięgowany" jest traktowany przez system jERP™ jako ostateczny. Dokument w stanie zaksięgowany nie moze być zmieniony. Wprowadzone przez dokument operacje mogą być zmienione jedynie poprzez dokumenty PK. Dobrą praktyką jest księgowanie dokumentów dopiero po sprawdzeniu okresu obrachunkowego. Dokumenty w stanie zatwierdzone speniają rolę prognozy.

W przypadku gdy użytkownik zaksięgował w systemie dokumenty nie ma możliwości edycji, ani wycofania do poczeklani dokumentów. Dokumenty zaksięgowane czyli dokumenty są w stanie zaksięgowany.


(1) Każdy dokument znajdujący się w module księgowość może mieć trzy stany: wprowadzony, wstępnie zaksięgowany i zaksięgowany.

Stan dokumentu "wstępnie zaksięgowany" jest traktowany przez system jERP™ jako przejściowy. Dokument w stanie wstepnie zaksięgowanym moze być zmieniony ale już jest traktowany jako prognoza. Wprowadzone przez dokument operacje mogą być dowolnie zmienione.

Stan dokumentu "zaksięgowany" jest traktowany przez system jERP™ jako ostateczny. Dokument w stanie zaksięgowany nie moze być zmieniony. Wprowadzone przez dokument operacje mogą być zmienione jedynie poprzez dokumenty PK. Dobrą praktyką jest księgowanie dokumentów dopiero po sprawdzeniu okresu obrachunkowego.

Stanu "zaksięgowany" do poprawnej pracy wymaga tylko moduł rozrachunki i to tylko dla tych Systemów jERP™, które mają tak skonfigurowane wymagania, w pozostałych przypadkach wystarczy do rozliczania stan wstępnie zaksięgowany jako prognoza.