Dodawanie inwentaryzacji

Formularz dodawania inwentaryzacji

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji należy przejść do zakładki Środki trwałe → Inwentaryzacja. Po załadowaniu strony pojawi się panel zarządzania inwentaryzacjami. Mamy możliwość zmiany Aktywnej inwentaryzacji, Dodania nowej, Zatwierdzenia oraz przejścia do Listy zamkniętych inwentaryzacji.

Po wybraniu opcji Dodaj zostanie otwarty formularz tworzenia inwentaryzacji. Po wprowadzeniu nazwy i wybraniu funkcji Zapisz inwentaryzacja zostanie utworzona i ustawiona jako aktywna. Po przeładowaniu strony zostaniemy przeniesieni do zarządzania inwentaryzacją.