Amortyzacja pojedyńcza

Amortyzacja Pojedyńcza

Po pierwszym zapisaniu danych środka trwałego zostanie wygenerowana Tabela prognozy amortyzacji. Znajduje się w podglądzie pozycji w zakładce Klasyfikacja ŚT i amortyzacja. Pokazuje ona przewidywaną amortyzację dla poszczególnych okresów. Dodatkowo w celu prostszego rozeznania się w danych amortyzacji środka trwałego zostały zastosowane wskaźniki oraz różne malowania pól w tabeli:

  • zielona strzałka w górę – nastąpiło zwiększenie wartości amortyzacji w stosunku do poprzedniego okresu,
  • czerwona strzałka w dół – nastąpiło zmniejszenie wartości amortyzacji w stosunku do poprzedniego okresu,
  • zielone pole – prognoza amortyzacji bilansowej, brak utworzonych dokumentów dla okresu,
  • różowe pole – prognoza amortyzacji podatkowej, brak utworzonych dokumentów dla okresu,
  • niebieskie pole – dla okresu został utworzony dokument, znajduje się obecnie w księgowości,
  • żółte pole – dla okresu został utworzony dokument, znajduje się obecnie w poczekalni i oczekuje na przeniesienie do księgowości,
  • czerwone pole – dokument dla okresu został utworzony, a następnie usunięty z księgowości lub poczekalni, brak możliwości dalszego procesowania.

W celu utworzenia dokumentów amortyzacji dla środka trwałego należy wybrać opcję Utwórz dokument amortyzacji znajdującej się w dolnej części okna środka trwałego. Zostanie otwarty nowy formularz, w którym możemy zaznaczyć miesiące, dla których dokumenty chcemy utworzyć. Następnie wybieramy opcję Utwórz dokument. Po wykonaniu operacji pojawi się komunikat informujący o utworzeniu dokumentów. Dostępne są one teraz w poczekalni w celu dalszego procesowania. Jeśli dla danego środka trwałego zostały wprowadzone konta analityczne, dokumenty będą miały uzupełnioną również tę informację.