Na podstawie faktury

Dodawania środka trwałego

Jedną z możliwości wprowadzenia nowego środka trwałego jest dodanie go na podstawie faktury. Dokumenty, na podstawie których tworzone są środki trwałe muszą znajdować się w module Księgowość w stanie Wprowadzony, Zatwierdzony lub Zaksięgowany. Dodatkowo w zakładce Rejestr/Pozycje powinna znajdować się przynajmniej jedna pozycja, a pole Typ rejestru ustawione na Zakup.

W celu dodania pozycji należy przejść do zakładki Środki trwałe → Dodaj na podstawie faktury. Zostaną wyświetlone parametry wyszukiwania dokumentów. Po ich ustawieniu należy wybrać opcję Wyświetl. Jeśli w systemie występują dokumenty spełniające parametry filtrowania zostanie wyświetlona lista. Po wybraniu konkretnej faktury pojawią nam się pozycje z możliwością zaznaczenia. Po wybraniu interesującej nas pozycji możemy dodać Środek trwały za pomocą opcji Stwórz. Taki środek trwały będzie już częściowo uzupełniony o nazwę, numer dokumentu, datę zakupu oraz wartości. Będą one również uwzględniać informacje o wskaźniku VAT. Pozostałe, nieuzupełnione informacje na temat środka trwałego są wprowadzane jak przy dodawaniu środka trwałego bez faktury.