Częstotliwość amortyzacji

Definicja częstotliwości amortyzacji środków trwałych

Definicja częstotliwości amortyzacji środków trwałych pozwala nam wprowadzić własną konfigurację częstotliwości amortyzacji środków trwałych. Istnieje również możliwość wyboru domyślnej, która będzie jako pierwsza widoczna w trakcie wprowadzania amortyzacji.