Moduł Środków trwałych

Moduł środków trwałych

Moduł środków trwałych służy sprawnemu zarządzaniu środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Do najważniejszych jego funkcjonalności należy:

  • wprowadzanie nowych środków trwałych: bezpośrednio lub na podstawie faktury,
  • importowanie już istniejących środków trwałych wraz z ich bilansem otwarcia,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych oraz generowanie odpowiednich dokumentów inwentaryzacyjnych,
  • generowanie dokumentów amortyzacyjnych zgodnie z wprowadzonymi parametrami amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych,
  • zarządzanie środkami trwałymi wystawionymi na sprzedaż,
  • likwidacja środków trwałych wraz z wygenerowaniem odpowiedniej dokumentacji.

 

Moduł w zależności od potrzeby może współpracować również z modułem kadr i płac lub działać autonomicznie. Przed przystąpieniem do właściwej pracy z modułem konieczne jest przeprowadzenie podstawowej konfiguracji.