Numeracja i grupy sprzedaży

SprzedazNumeracjaIGrupySprzedazy1.jpg

Słownik numeracji i grup sprzedaży pozwala na zdefiniowanie w systemie grup sprzedaży dostępnych w systemie. Każda grupa może posiadać indywidualny format numerowania dokumentów. Grupy sprzedaży mogą być zdefiniowane na podstawie typów faktur, działów które realizują sprzedaż oraz dowolne inne. Podczas tworzenia faktury w systemie użytkownik ma możliwość wyboru z jakiej grupy powinien zostać nadany numer dla dokumentu sprzedaży.

Podczas tworzenia numeracji użytkownik ma możliwość wprowadzenia unikatowej nazwy grupy, symbol, format numeracji, próg dla MPP oraz ustawić domyślny typ dokumentu księgowego. W celu ułatwienia wprowadzania formatu numeracji dostępna jest legenda po prawej stronie okna dodawania grupy oraz możliwość przetestowania numeracji za pomocą przycisku "Testuj".

Na liście grup dostępne są jeszcze dodatkowe opcje dla każdej z grup takie jak Numeracja, Indywidualna oraz Przywileje.

Przycisk przywileje pozwala na nadanie uprawień odpowiednim użytkownikom do grupy. Użytkownicy, którzy nie mają uprawnień do wystawienia faktury w danej grupie nie będą mogli wybrać tej grupy podczas dodawania faktury oraz nie będą widzieć takich dokumentów na liście.

Przycisk numeracja pozwala na ustawienie/poprawienie kolejnego numeru dokumentu w systemie. Poprawienie numeracji konieczne jest w przypadku usuwania dokumentu

Przycisk indywidualna pozwala na przypisanie indywidualnego formatowania dla podanego typu dokumentu.