Połączenie waluty z rachunkiem bankowym

  • Tylko użytkownik z rolą Administratora moze dodawać nowe waluty do systemu

Konta bankowe można powiązać z walutą w jakiej tworzony jest każdy dokument księgowy.

Wybierając z głownego menu zakładki Administracja -> Słowniki -> System -> Waluty pojawia nam się ekran na którym przy każdej dodanej do systemu walucie mamy możliwość wybrania domyślnego rachunku bankowego.

Poniżej przedstawiony jest widok formularza dla Użytkownika posiadającego rolę Administratora Systemu, w takim wypadku każda zmiana przypisanego rachunku musi być potwierdzona przyciskiem "Zapisz". Dodatkow Użytkownik ma wówczas możliwość dodawania nowych walut do systemu.

Poniżej przedstawiony jest widok formularza dla Użytkownika nie posiadającego roli Administratora Systemu, w takim wypadku każda zmiana przypisanego rachunku jest automatycznie zapisywana przez system.