Urzędy skarbowe

Słownik urzędy skarbowe zawiera listę wszystkich urzędów skarbowych. Lista urzędów jest domyślnie wprowadzona podczas uruchamiania systemu. W przypadku zmiany danych urzędu skarbowego należy zmienić dane w słowniku oraz zatwierdzić przyciskiem Zapisz.