Jednostki i miary

Słownik Jednostki i miary pozwala na zdefiniowanie w systemie jednostek i miar używanych w całym systemie. Jeśli dana jednostka miary nie zostanie zdefiniowana w słowniku nie będzie możliwości jej wykorzystania w systemie. Takie rozwiązanie ma za zadanie ułatwić wprowadzania jednostek miar, wykluczyć możliwość wystąpienia literówki oraz zapewnić spójność w całym systemie.

 

W słowniku domyślnie dodane jest kilka podstawowych jednostek miar. W przypadku dodania nowej jednostki miary należy nacisnąć przycisk dodaj, wówczas zostanie dodany nowy wiersz pozwalający nam na wprowadzenie nazwy oraz symbolu nowej jednostki miary oraz wybranie czy powinna być ona wartością całkowitą, domyślną jednostką miary.

Pozostałe opcje wyboru takie jak Do wydruku, do wydruku główny oraz planowanie produkcji mają jedynie zastosowanie w module magazynowym.