Typy zleceń serwisowych

Lista typów zleceń serwisowych

Słownik typy serwisowych pozwala na zdefiniowanie typów zleceń serwisowych w systemie. Typ zlecenie serwisowego jest przypisywany do zlecenia serwisowego co pozwala użytkownikowi na szybsze wyszukiwanie zleceń serwisowych danego typu.

Edycja oraz usuwanie zlecenia serwisowego jest możliwe za pomocą przycisków dostępnych przy każdej pozycji na liście.