Serie

Lista serii urządzeń dostępna w systemie

Słownik serii pozwala na zdefiniowanie serii urządzeń w systemie. Uzupełnienie tego słownika jest niezbędne do poprawnego wprowadzeniu modelu do systemu.

Edycja oraz usunięcie serii z systemu jest możliwe za pomocą przycisków dostępny przy każdej pozycji dostępnej w systemie.