Segment

Lista segmentów urządzeń w systemie

Słownik segmentów pozwala na zdefiniowanie segmentów urządzeń w systemie. Uzupełnienie tego słownika jest niezbędne do poprawnego wprowadzeniu modelu do systemu.

Edycja oraz usunięcie segmentu z systemu jest możliwe za pomocą przycisków dostępny przy każdej pozycji dostępnej w systemie.