Producenci

Lista producentów urządzeń dostępna w systemie

Słownik producenci pozwala na zdefiniowanie producentów urządzeń w systemie. Uzupełnienie tego słownika jest niezbędne do poprawnego wprowadzeniu modelu do systemu.

Edycja oraz usunięcie producenta z systemu jest możliwe za pomocą przycisków dostępny przy każdej pozycji dostępnej w systemie.