Cechy urządzenia

Lista cech urządzenia

Słownik cechy urządzenia pozwala na zdefiniowanie dowolnej liczby cech urządzenia, które będzie można przypisać do każdego z urządzeń. Podczas definiowania cech urządzenia użytkownik ma możliwość wprowadzenia nazwy cechy, wybranie typu pola, długości pola oraz podanie wartości. Po prawej stronie okna jest przedstawiona legenda wprowadzania wartości dla pól.

Słownik pozwala również na edycje oraz usuwanie zdefiniowanych cech urządzenia.