Typy dokumentów

W słowniku typ są wyświetlone wszystkie typy dokumentów dostępne w systemie. Po uruchomieniu systemu automatycznie tworzona jest podstawowa grupa typów dokumentów.

Użytkownik posiadający uprawnienia do przedstawionego słowniku może w dowolnym momencie zdefiniować własny typ dokumentu księgowego. Dodatkowy typ dokumentu pozwoli w systemie łatwiejsze wyszukiwanie dokumentów oraz generowanie zestawień.

Nowy typ dokumentu księgowego może się przydać np podczas prowadzenia kilku magazynów. Każdy z magazynów może mieć osobny typ dokumentu przez co łatwiej będzie zarządzać dokumentami księgowymi z magazynu.

Słownik Typy dokumentów pozwala na zabezpieczenie w systemie rodzaju rejestru oraz typów operacji jakie mogą w nim występować. Takie zastosowanie będzie wspierało użytkownika np podczas księgowania faktur sprzedaży krajowych oraz zagranicznych.