Powiązanie typów między poczekalnią a księgowością

Słownik powiązanie typów między poczekalnią a księgowością pozwala użytkownikowi przypisanie powiązań miedzy typami dokumentów występującymi w poczekalni i księgowości. Powiązanie tych typów dokumentów jest niezbędne do pojedynczego przenoszenia dokumentów pomiędzy modułami.

W celu przypisania typu dokumentu z poczekalni do typu z księgowości należy na liście wybrać dla danego rodzaju dokumentu z modułu poczekalnia rodzaj dokumentu modułu księgowość. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz dostępnego pod listą typów dokumentów.

W słowniku tym możliwe jest również dodanie nowego typu dokument w poczekalni, w tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj typ dokumentu, a następnie uzupełnić następujące pola:

  • Nazwa - unikatowa nazwa opisująca rodzaj dokumentu
  • Kod - 3 znakowy, unikatowy kod dokumentu
  • Opis - pole opcjonalne

Formularz należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.