Słowniki systemowe

Słowniki systemowe znajdują się w Administracja -> Słowniki. W słownikach systemowych należy podać podstawowe informacji takie jak np stawki VAT, schematy księgowe dla poszczególnych modułów czy numeracje i grupy sprzedaży.


(1) Każdy dokument znajdujący się w module księgowość może mieć trzy stany: wprowadzony, wstępnie zaksięgowany i zaksięgowany.

Stan dokumentu "wstępnie zaksięgowany" jest traktowany przez system jERP™ jako przejściowy. Dokument w stanie wstepnie zaksięgowanym moze być zmieniony ale już jest traktowany jako prognoza. Wprowadzone przez dokument operacje mogą być dowolnie zmienione.

Stan dokumentu "zaksięgowany" jest traktowany przez system jERP™ jako ostateczny. Dokument w stanie zaksięgowany nie moze być zmieniony. Wprowadzone przez dokument operacje mogą być zmienione jedynie poprzez dokumenty PK. Dobrą praktyką jest księgowanie dokumentów dopiero po sprawdzeniu okresu obrachunkowego.

Stanu "zaksięgowany" do poprawnej pracy wymaga tylko moduł rozrachunki i to tylko dla tych Systemów jERP™, które mają tak skonfigurowane wymagania, w pozostałych przypadkach wystarczy do rozliczania stan wstępnie zaksięgowany jako prognoza.