Definicja usługi - tworzenie oferty

Definicja usługi - lista usug.png

I Etap tworzenia "receptury produkcyjnej oferty CRM+".

Pierwszym etapem tworzenia oferty jest dodanie usługi do słownika usług. Na tym etapie nie ma znaczenia czy jest to produkt ubezpieczeniowy, pożyczka czy inwestycja ważne jest czy chcemy oferować go jedynie kontrahentom których poddamy  procesowi weryfikacji i oceny.

Dodając usługę - nową ofertę jedyne co musimy określic to nazwę oferty, okres od kiedy do kiedy jest obowiązujaca oraz podać krótki opis.

Po dodaniu nowej oferty, w zależności od potrzeb będzie możliwość utomatycznego wykreowania konta syntetycznego dla oferty i uruchomienie mechaznimu jej budżetowania.

Aby dodac usługę z menu Usługi wybieramy pod-menu Lista usług. Na ekranie pojawia się nam tabela z listą zdefiniowanych w systemie usług. Na dole po prawej stronie, pod listą znajduje się przycisk "dodaj". Wybraniie przycisku wyśwwietla na ekranie okno w którym wpisujemy informacje o usłudze.

Po dodaniu nowej usługi do systemu możemy przejść do modułu Administracji i rozpocząć konfigurację ofery dla nowo zdefiniowanej usługi.

Konfiguracja usługi znajduje się w menu Administracja -> Słowniki -> Usługi