Definicja parametrów oferty

CRM Plus - profilowanie i ocena kontahenta - definicja parametrów oferty.png

II Etap tworzenia "receptury produkcyjnej oferty CRM+".

Kolejnym etapem w procesie budowy "receptury produkcyjnej oferty CRM+" dla naszej oferty jest definicja parametrów oferty. Definiując parametry możemy je pogrupować (10) na DOK, DI, PD i WNIOSKI, ale nie musimy. To co jest istotne przy tworzeniu parametrów - to to, że każdy zdefiniowany parametr w systemie będzie dodatkwo powiązany z użytkownikiem który go wprowadzi, usługą, rokiem któremu odpowiada oraz rodzajem księgowośći.

Nie wszystkie te relacje mogą mieć znaczenie przy tworzeniu wariantów usługi i metod ich oceny czy weryfikacji ale w systemie informacje sa zachowywane.

Definiując parametr przede wszystkim musimy wiedzieć dla jakiej usługi go tworzymy i czemu ma służyć. Posłużmy się przykładem usługi "Pożyczka unijna dla firm", z wariantem "Jednoosobowa działalność gospodarcza" dla kryterium wysokości pożyczki "Poniżej 100 000 zł".

 


(10) Konfiguracja modułu CRM+

Konfiguracja modułu CRM+ umożliwia zdefinowanie parametrów, typów dokumentow oraz wariantów oferowanych produktów finansowo - doradczych co można przyrównac do tworzenia "receptury produkcyjnej' dla swojej oferty.
Definowane parametry są wykorzystywane w algorytmach oceny wariantów przykładami takich parametrów mogą być np. Amortyzacja w danym roku, lub ilość pracowników etatowych.
Typy dokumentów określają jakie informacje poddajemy analizie, przykładami typów moga byc np. sprawozdania fianansowe: bilans czy RZiS lub opinie bankowe.
Najważniejszą częścią definicji oferowanych produktów finansowo - doradczych są warianty. Każdy wariant usługi, produktu lub projektu jest związany z modelem jego oceny. Definiując model określamy regułe przeliczenia parametrów dla każdego wniosku związanego z produktem,
Wszystkie parametry oraz typy dokumentów są na etapie definicji związane z kokretnymi zakładkami w module CRM+.

  • DOK - dokumenty od księgowej
  • DI - dodatkowe informacje
  • PD - pozostałe dokumenty
  • WNIOSKI - wnioski


  • UWAGA! przy definiowaniu parametrów dla strony e-WNIOSKÓW jest możliwość wyboru zakładki APP