Definiowanie typów dokumentów

CRM Plus - profilowanie i ocena kontahenta - definicja typów dokumentów.png

Definicja typów wymaganych dokumentów to III i przedostatni etap konfiguracji ofery usług finansowo-projektowo-ubezpieczeniowych. Ma ona na celu uporządkowanie zeskanowanych materiałów i formalnych dokumentów w systemie.

Definiowanie typów dokumentów polega na wprowadzeniu nazwy oraz kodu i powiązaniu go z jedna z czterech kategorii (10). W zależności od tego powiązania, innych typów plików system będzie oczekiwał w zakładce DOK, a innych w zakładce PD.


(10) Konfiguracja modułu CRM+

Konfiguracja modułu CRM+ umożliwia zdefinowanie parametrów, typów dokumentow oraz wariantów oferowanych produktów finansowo - doradczych co można przyrównac do tworzenia "receptury produkcyjnej' dla swojej oferty.
Definowane parametry są wykorzystywane w algorytmach oceny wariantów przykładami takich parametrów mogą być np. Amortyzacja w danym roku, lub ilość pracowników etatowych.
Typy dokumentów określają jakie informacje poddajemy analizie, przykładami typów moga byc np. sprawozdania fianansowe: bilans czy RZiS lub opinie bankowe.
Najważniejszą częścią definicji oferowanych produktów finansowo - doradczych są warianty. Każdy wariant usługi, produktu lub projektu jest związany z modelem jego oceny. Definiując model określamy regułe przeliczenia parametrów dla każdego wniosku związanego z produktem,
Wszystkie parametry oraz typy dokumentów są na etapie definicji związane z kokretnymi zakładkami w module CRM+.

  • DOK - dokumenty od księgowej
  • DI - dodatkowe informacje
  • PD - pozostałe dokumenty
  • WNIOSKI - wnioski


  • UWAGA! przy definiowaniu parametrów dla strony e-WNIOSKÓW jest możliwość wyboru zakładki APP