Profilowanie i ocena kontrahenta

jERP_CRM_Intro.png

Moduł CRM+ pozwala na przechowywanie informacji o kontrahencie za ostatnie 10 lat i prowadzenie jego oceny pod kontem róznych naszych ofert czy projektów.