Konfiguracja modeli kalkulacji i oceny - definicja wariantów

Konfiguracja modeli kalkulacji i oceny - lista wariantów.png

Konfiguracja modeli kalkulacji to IV i najważniejszy ETAP definicji oferty produktów finansowo - ubezpieczeniowo - doradczych. Konfiguracja modeli kalkulacji w praktyce oznacza definicję wariantów oferty produktów finansowo - ubezpieczenowo - doradczych.

Konfiguracja modułu CRM+ umożliwia zdefinowanie parametrów, typów dokumentow oraz wariantów oferowanych produktów finansowo - doradczych w podziale na cztery grupy DOK, DI, PD i WNIOSKI (10). Dopiero gdy mamy za sobą parametry i typy dokumentów możemy rozpocząć definiowanie wariantów ofert.

Definiujac każdy z wariantów musimy określić jakie paramatery i z których zakładek będziemy potrzebowac do jego oceny. Jeżeli algroytm oceny wariantu jest złożony powinnismy podzielić go na kroki. Wynik każdego z kroków możemy przekazywać do kroku następnego.

 


(10) Konfiguracja modułu CRM+

Konfiguracja modułu CRM+ umożliwia zdefinowanie parametrów, typów dokumentow oraz wariantów oferowanych produktów finansowo - doradczych co można przyrównac do tworzenia "receptury produkcyjnej' dla swojej oferty.
Definowane parametry są wykorzystywane w algorytmach oceny wariantów przykładami takich parametrów mogą być np. Amortyzacja w danym roku, lub ilość pracowników etatowych.
Typy dokumentów określają jakie informacje poddajemy analizie, przykładami typów moga byc np. sprawozdania fianansowe: bilans czy RZiS lub opinie bankowe.
Najważniejszą częścią definicji oferowanych produktów finansowo - doradczych są warianty. Każdy wariant usługi, produktu lub projektu jest związany z modelem jego oceny. Definiując model określamy regułe przeliczenia parametrów dla każdego wniosku związanego z produktem,
Wszystkie parametry oraz typy dokumentów są na etapie definicji związane z kokretnymi zakładkami w module CRM+.

  • DOK - dokumenty od księgowej
  • DI - dodatkowe informacje
  • PD - pozostałe dokumenty
  • WNIOSKI - wnioski


  • UWAGA! przy definiowaniu parametrów dla strony e-WNIOSKÓW jest możliwość wyboru zakładki APP