Konfiguracja modułu jERP™ - Kadry i Płace

Konfiguracja Systemu - Kadry i Płace

Dostęp do strony konfigurującej Kadr – Płac możemy uzyskać poprzez wejście w menu do gałęzi Administracja → Konfiguracja systemu → Konfiguracja Kadr i Płac. Znajdują się tam ustawienia modułów podzielone na 7 sekcji:

  • Dokumenty,
  • Ewidencja czasu pracy,
  • Pracownicy,
  • Wynagrodzenia,
  • Listy płac
  • Kody płacowe
  • Grupy konfiguracji wyliczeń