jHarvest™ - produkcja rolna i obsługa zbiorów.

jHarvest™ - moduł zarządzania zbiorami.

Moduł rejestracji efektów pracy przy zbiorach produkcji rolnej składa się z dwóch komponentów:
  • Platformy jERP™.
  • Aplikacji jHarvest™ zainstalowanej na przenośnym urządzeniu skanującym.

Platforma jERP™ umożliwia obsługę i kontrolę wybranych sektorów działalności przedsiębiorstwa. W połączeniu z aplikacją jHarvest™ oferuje:

  • tworzenie kartoteki pracownika
  • ustalanie stawek godzinowych i akordowych w wybranych okresach czasu
  • rozliczenia pracownika - wypłaty, potrącenia, premie
  • podgląd efektów pracy pracownika
  • możliwość weryfikacji zbioru akordowego w momencie gdy dany zbiór jest opatrzony unikalnym kodem kreskowym (np. pojemnika).
  • zestawienia dzienne i okresowe zawierające podsumowania wykonanych prac oraz należności za wykonane prace

Więcej informacji w rozdziałach: